DA / EN
6. november 2023

Ny genforsikringsaftale gør det mindre risikabelt at handle med Ukraine

Nu kan danske eksportører igen få forsikret deres handel med Ukraine

Nu kan danske eksportører igen få forsikret deres handel med Ukraine

Danmarks Eksport- og Investeringsfond, (EIFO) har sammen med Atradius Danmark åbnet op for en ny ordning, hvor virksomheder igen kan forsikre deres handel med Ukraine.

Ordningen betyder, at kreditforsikringsselskaberne kan tilbyde en større dækning end, de normalt vil kunne. Det øger kapaciteten på markedet, og dermed vil danske eksportvirksomheder kunne få dækket en større del af deres omsætning. Det skal også hjælpe Ukraine.

”Vi er meget tilfredse med, at vi har fået etableret en ny genforsikringsordning i forhold til Ukraine, og vi er meget glade for det gode samarbejde med kreditforsikringsselskaberne. Det er selvfølgelig på en trist baggrund, men det er godt, at vi kan understøtte Ukraine også på denne måde”, siger Michael Zöllner, CCO for SME i EIFO.

”Det er meget positivt, for med ordningen kan EIFO tage en del af selskabernes risiko på eksportordrer med kort kredittid, og det gør det muligt for selskaberne at tilbyde højere dækninger, end de ellers ville kunne tilbyde,” tilføjer Michael Zöllner.

Short term basic har en kredittid på op til 180 dage, hvor EIFO støtter med 85 procent, og kunden har en selvrisiko på 15 procent, så genforsikringsselskaberne holdes dermed skadesløse. Den totale kreditramme er på 50 mio. kr., en såkaldt revolverende ordning til løbende samhandel.

Stort eksportpotentiale

Indtil videre er der en begrænset kapacitet, som for Atradius Danmarks vedkommende, i første omgang tilbydes til eksisterende kunder, som har løbende samhandel med Ukraine, men Atradius Danmarks adm. direktør ser dog et stort potentiale for danske virksomheder, der vil øge samhandlen med Ukraine allerede inden krigen slutter:

”Det er godt med militærstøtte og de store genopbygningsordninger, men det er også vigtigt at vi allerede nu bevæger os tilbage mod en mere normal situation, hvor vi kan understøtte den daglige handel med Ukraine, for det er med til at understøtte Ukraines vækst og udvikling på den lange bane,” siger Jesper Faurby.

Ifølge Atradius ukrainske kreditchef Oleksandr Utochkin er ordningen en kærkommen mulighed for ukrainske virksomheder, der har efterspurgt kredithandel med EU-lande siden krigens start,

”I Ukraine er der i øjeblikket en stor efterspørgsel på alt fra dagligvarer til avancerede landbrugssystemer, Dog bliver mange ukrainske virksomheder begrænset af, at de har svært ved at finansiere deres ordrer, og derfor ikke kan importere nok til at imødekomme efterspørgslen. Handel på kreditvilkår giver en ekstra likviditet, som gør det muligt for Ukrainske virksomheder at bestille flere varer,” siger Oleksandr Utochkin.

Ordningen er trådt i kraft den 1. september 2023, og er i første fase indgået med Atradius. Coface og Euler Hermes (Allianz) vil efterfølgende indgå i aftalen.