DA / EN

For pengeinstitutter

Sammen med pengeinstitutter og finansieringsinstitutter yder Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO) finansiering til danske virksomheder og eksportører på alle stadier af deres udvikling. På den måde tager vi i EIFO en del af finansieringsinstituttets risiko.

I samarbejde med pengeinstitutter tilbyder vi lån til nystartede virksomheder i den tidlige fase af deres udvikling, lån til mere modne virksomheder med planer om investering i ny vækst samt kautioner og garantier til afdækning af risiko.

Læs mere om vores løsninger, og bliv klogere på, hvordan I kan hjælpe jeres kunder med at skabe vækst og komme ud i verden — samtidig med, at I styrker jeres egen forretning.

Produktoverblik

Nedenfor finder du et overblik over EIFOs selvbetjente produkter og øvrige produkter, som er relevant for dig som pengeinstitut at kende til. For hvert produkt er der et produktark, og til nogle af produkterne er der også en FAQ eller en eller flere erklæringer.

Bank- og landelister

Bankliste: Listen viser, hvilke banker vi på forhånd har godkendt. Danske banker kan altså bekræfte remburser fra banker på listen og få risikoen afdækket hos EIFO. Se listen her.

Landeliste
: Listen viser lande godkendt til kreditværdige sager op til DKK 25 mio kr. EIFO er åben for forretninger på op til 25 mio. kr. for alle lande på listen. Du kan også se status for veksler på listen, som du finder her

Analyseværktøjer

I EIFO stiller vi forskellige analyseværktøjer til rådighed, som du kan læse meget mere om på siden her