DA / EN

Sammen gør vi Danmark rigere på det, der gør en forskel

EIFO er Danmarks bro til en verden i forandring. For i en tid i opbrud og markeder i konstant bevægelse, er der mere end nogensinde før behov for at positionere Danmark stærkt.

image Foto: Shutterstock

Vi skaber værdi for Danmark ved at styrke det, der gør en forskel. Ved at være drivkraft og katalysator for danske virksomheders fornyelse og vækst, åbne døre for global forretning, og føre an i omstillingen til en grønnere og mere bæredygtig fremtid.
 
Vi er med hele vejen - fra at tænde gnisten hos Danmarks iværksættere til at følge danske virksomheder videre ud på den internationale arena.
 
Som statsejet finansinstitution med internationalt udsyn er EIFO en partner i finansiering, værdiskabelse og innovation. Med risikovillig finansiering baner vi vejen for dem, der tør tænke større.
 
Sammen gør vi Danmark rigere på det, der gør en forskel.

Hjælp på alle stadier

Vi hjælper danske virksomheder i alle stadier af deres udvikling. Det gælder alt fra iværksætteren og SMV'en, der mangler kapital for at kunne udfolde deres fulde potentiale til eksportvirksomheden, der skal erobre nye eller usikre markeder.

Langsigtet investor

Som statens eksport- og investeringsfond træder vi til der, hvor det private marked tøver. Det gælder ideer, nye markeder og udvikling af innovative teknologier. Vi er en langsigtet investor, der kan satse på den lille startup, som – i tæt samarbejde med markedet og økosystemet – skal spire og vokse sig levedygtig.

Vi skal være med til at udvikle, skalere og accelerere de danske løsninger, der kan blive fremtidens erhvervssucceser.

Fundament for grøn teknologi

Og vi skal skabe fundamentet for udviklingen at nye grønne teknologier, så danske virksomheder kan fastholde og udvide deres førerposition inden for grøn omstilling.

Vores mål er at skabe værdi for danske virksomheder og dermed Danmark. Vi skal bidrage til, at vi i Danmark kan realisere vores klimamål. Og vi skal være med til at skabe og fastholde bæredygtig vækst og danske arbejdspladser.

Styrken fra tre fonde

Danmarks Eksport- og Investeringsfond er en fusion af de tre tidligere statslige fonde – Vækstfonden, Danmarks Grønne Investeringsfond og EKF Danmarks Eksportkredit. Vi bygger videre på den viden og de kompetencer, som hver af fondene har opbygget gennem en årrække.