Tre statslige fonde bliver til én

Vi kan gøre
Danmark rigere
og verden grønnere

Danmarks Eksport- og Investeringsfond er skabt ved en sammenlægning af EKF Danmarks Eksportkredit, Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond. Den fælles fond giver danske virksomheder én fælles indgang til risikovillig statslig finansiering. På den måde kan vi være med til at gøre Danmark rigere og verden grønnere.

main-img
Grøn omstilling går hånd-i-hånd med god forretning.

Bæredygtig vækst
i danske virksomheder

Én fælles indgang for danske virksomheder

Danmarks Eksport- og Investeringsfond skaber en fælles indgang for alle danske virksomheder med behov for risikovillig statslig medfinansiering. Det gælder både iværksætteren og SMV’eren, der mangler kapital for at kunne udfolde deres fulde potentiale, og eksportvirksomheden, der skal erobre nye eller usikre markeder.

Bæredygtig vækst og grøn omstilling

Vi tror på, at grøn omstilling går hånd i hånd med god forretning. Gennem risikovillig finansiering og investering hjælper vi med bæredygtig og ansvarlig vækst i danske virksomheder. Sammen kan vi bidrage til den globale grønne omstilling. På den måde kan vi gøre Danmark rigere samtidig med, at vi gør verden grønnere.

Samle danske kompetencer

En stærk global konkurrence mellem både stater og virksomheder betyder, at der er behov for at styrke det samlede statslige tilbud til danske vækst- og eksportvirksomheder. Danmarks Eksport- og Investeringsfond samler og bygger videre på de specialiserede kompetencer og erfaringer, som Vækstfonden, Danmarks Grønne Investeringsfond og EKF Danmarks Eksportkredit har opbygget igennem årene.

Tryghed for nuværende kunder

Vores indsats er – ligesom det er tilfældet i Vækstfonden, Danmarks Grønne Investeringsfond og EKF Danmarks Eksportkredit – karakteriseret af høj professionalisme og internationalt udsyn, hvor vi hver dag arbejder for at understøtte de erhvervssucceser, der kan gøre Danmark rigere og verden grønnere.

Status og kontakt

Status på sammenlægningen er, at Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit pr. 1. januar 2023 er dattervirksomheder under Danmarks Eksport- og Investeringsfond.

 

Danske virksomheder, der har brug for risikovillig statslig medfinansiering, kan kontakte vores nye Kundecenter og få en snak om, hvordan vi kan hjælpe dem på deres vækstrejse med fx kredit, egenkapitalinvestering og finansiering til udenlandske kunder.

Mens vi arbejder på at udbygge denne hjemmeside, kan du læse om vores services på EKF’s hjemmeside og Vækstfondens hjemmeside.

Tre fonde bliver til én