DA / EN

Green Accelerator

Har du planer om et grønt eksportprojekt, men er stødt på barrierer i forhold til at få det realiseret? Så kan du nu søge tilskud til modning hos EIFO Green Accelerator.

image Foto

Det kan være dyrt og krævende at modne eksportprojekter og gøre dem til virkelighed, og sommetider har investorer og eksportører svært ved at finansiere de indledende faser fuldt ud. For at kunne understøtte kommende danske eksportprojekter er der derfor afsat 85 mio. kr. til den grønne projektmodningsordning EIFO Green Accelerator.

Tilskud gives både til enkeltvirksomheder og eksportalliancer mellem mindst to danske virksomheder, hvor projektet har til formål at fremme salg af afprøvede grønne teknologier til kunder i udlandet. 

Oftest stillede spørgsmål

Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål til Green Accelerator-ordningen i nedenstående FAQ. Har du spørgsmål til ordningen, som du ikke kan finde svar på i nedenstående? Så ræk endelig ud til os.

Hvilke typer modning?

I EIFO Green Accelerator kan du først og fremmest søge om tilskud til at dække udgifter til konsulenthjælp, rådgivning og ekspertassistance. Ydelserne kan fx være:

  • hjælp til feasibility studier
  • markedsanalyser
  • juridisk rådgivning
  • ESG-compliance analyser
  • oplysningsindsats over for beslutningstagere
  • rådgivning om patentansøgninger
  • marketingkampagner og events mm.

Man kan desuden få tilskud til at dække udgifter til projektstyring, revision og rejser. I mindre grad kan også indkøb af hardware indgå i budgettet.

Hvor meget kan jeg få dækket?

Green Accelerator kan dække op til 80 % af dine udgifter! Dog maksimalt 200.000 EUR. 

Så mange har allerede fået støtte

Over 30 virksomheder har allerede fået tilskud til at overvinde barriererne for deres grønne eksportprojekter over hele verden.

Støtten kræver et eget bidrag fra ansøger

Støtten tildeles under EU’s ”De Minimis” regler, og i henhold til de regler kan hver deltagende virksomhed få tilskud op til EUR 300.000,-, forudsat at virksomheden ikke har opbrugt sit ”De Minimis”-budget gennem andre tilskud. For at sikre ejerskab til projektet skal virksomhederne selv bidrage med 30% af budgettet for enkeltvirksomheder eller 20% af budgettet, hvis der er tale om en alliance af virksomheder, der søger støtte til et fælles eksportprojekt. Støtten tildeles som refusion af afholdte udgifter ved afslutningen af projektaktiviteterne.

Ansøgningsrunder for 2024

Der er tre ansøgningsrunder om året, og de kommende runder er:

  1. Ansøgningsrunde 1/2024: 2. februar - 4. marts 2024
  2. Ansøgningsrunde 2/2024: 6. maj - 6. juni 2024
  3. Ansøgningsrunde 3/2024: 18 september - 20. oktober 2024