DA

Campaya vil revolutionere markedet for sommerhusudlejning

image Foto: Campaya giver sommerhusejere større frihed og indtjening i deres udlejning. (PR/Campaya)
En ny digital platform for sommerhusudlejning giver et alternativ til Airbnb og udfordrer de traditionelle bureauer på pris, håndtering og husejers selvbestemmelse. EIFO har ydet lån til udviklingen.

Case: Campaya

Markedet for udlejning af sommerhuse har fået en ny aktør. Det er Horsens-virksomheden Campaya, der udfordrer udlejningsbureauer og de store internationale digitale tjenester med et digital koncept, der giver udlejer større indtjening, mere selvbestemmelse og indflydelse på den service, der leveres.

Det er der, ifølge direktør i Campaya, Claus Pedersen, brug for.

Enten eller for husejerne

40.000 danske sommerhuse udlejes hvert år. Størstedelen sker gennem de traditionelle bureau-kæder, der med lokal tilstedeværelse er tæt på både husene og lokalområderne.

Men ifølge Claus Pedersen er fleksibiliteten hos bureauerne ofte lille både i forhold til udlejningsperioden og i valget af service og serviceaktører.

Derfor gør de store digitale tjenester som Airbnb også et indhug i markedet. De giver husejeren mere selvbestemmelse i udlejningen og større indtjening. Det kan de gøre, fordi de ikke har udgifter til den lokale repræsentation.

Til gengæld yder de ikke den samme service i og omkring huset. Det er derfor blevet et enten eller for husejerne, lader Claus Pedersen forstå.

Der er plads til fornyelse

”Posen trænger til at blive rystet. Hele værdikæden i udlejningsindustrien kan digitaliseres meget mere, end den er i dag. Der er ikke længere behov for fordyrende lokale kontorer, kataloger og butiksvinduer – og meget af den service og håndtering, der er behov for kan også klares via aftaler med lokale partnere og via digitale kanaler,” forklarer Campayas direktør, Claus Pedersen.

Derfor har Campaya taget det bedste fra begge forretningsmodeller og udviklet et nyt digitalt udlejningskoncept, der både giver et alternativ til de traditionelle udlejningsbureauers model – og til de store digitale tjenester.

 

Foto: Claus Pedersen, Campaya
Vi fik i 2020 en medfinansiering til udvikling af platformen, fordi fonden kunne se potentialet i at skabe et alternativ til både Airbnb og udlejningsbureauerne (...) Tiltroen til levedygtigheden i vores forretningsmodel har været essentiel for os
— Claus Pedersen, direktør i Campaya

 

Større fleksibilitet og indtjening

”Husejerne får samme frihed, fleksibilitet og pris som hos Airbnb – dvs. ingen krav om bindingsperioder, ingen krav om antal af udlejningsuger, men halv pris på udlejningskommissionen og alligevel en håndtering og service, der mindst svarer til bureauernes,” fortæller Claus Pedersen og fortsætter:

”Vi står for profileringen via de kendte platforme, håndterer al dialog med lejer og sørger for alt det praktiske ved hvert lejemål som fx rengøringen. Husejer skal bare sætte prisen, bestemme kalenderen og klikke sine servicebehov af,” fortæller Claus Pedersen.

EIFO har medfinansieret udviklingen

Campayas udlejningsplatform er udviklet med finansieringsløsninger fra blandt andet Danmarks Eksport- og Investeringsfond, EIFO (bl.a. tidl. Vækstfonden).

”Vi fik i 2020 en medfinansiering til udvikling af platformen, fordi fonden kunne se potentialet i at skabe et alternativ til både Airbnb og udlejningsbureauerne. Kort tid efter ramte Corona og i 2021 trådte fonden så igen til med C19-investorlån, som var nødvendigt for at vi kunne fortsætte udviklingsrejsen gennem Corona-tiden. Der er ingen tvivl om, at vi havde været udfordret, hvis ikke fonden var trådt til. Tiltroen til levedygtigheden i vores forretningsmodel har været essentiel for os,” fortæller Claus Pedersen.

Nødvendig risiko for at udvikle markedet

Porteføljekundechef for Digitale Platforme hos EIFO, Jens Lund Johansen, ser Campayas løsning som et spændende bud på fremtiden for sommerhusudlejningsbranchen.

”EIFO er sat i verden for at yde risikovillig statslig finansiering til danske virksomheder, når det private marked tøver. Det var nødvendigt i Campayas tilfælde, hvis de skulle have mulighed for at folde deres forretningsmodel ud,” fortæller Jens Lund Johansen og fortsætter:

”Campaya er et lys i mørket for det danske marked. Deres platform og forretningsmodel opstiller et alternativ for de danske husejere, der hverken ser bureaukæderne eller de store udenlandske platforme som attraktive udlejningskanaler. Campaya har potentialet til at aktivere en stor gruppe husejere og dermed skabe vækst i markedet. Det er derfor vi ad to omgange - sammen med ejer og andre finansieringspartnere - er gået ind med risikovillig finansiering til deres udvikling og vækst,” siger Jens Lund Johansen.

Campayas platform er i drift og formidler sommerhuse i både ind- og udland.

Læs mere på Campaya.dk