DA

2022 - Status på det danske venturemarked

Ovenpå et 2021, som var et rekordår for investeringsaktiviteten på det danske venturemarked, har aktiviteten i 2022 taget et dyk.

image Foto

Således tiltrak danske virksomheder i 2022 knap 7 mia. kr. fordelt på 110 investeringer. Målt på beløb er dette cirka en halvering af aktiviteten i forhold til 2021, men stadig et pænt stykke over hvad der blev investeret i årene op til 2021. Antallet af investeringer er faldet med ca. 20 pct., men ligger også markant over niveauet fra årene op til 2021. 

Foto: Investeret beløb og antal investeringer i danske virksomheder

Fintech og biotech er forsat de to største vertikaler målt på investeret kapital og antallet af investeringer, men begge har oplevet markante fald i 2022. I 2022 tiltrak fintech virksomheder 1,1 mia. kr., hvilket er et markant fald fra de 4,5 mia. kr. i 2021. Samme billede ses inden for biotech, hvor virksomhederne rejste 2,8 mia. kr. i 2021 mod 1,1 mia. kr. i 2022.

Investeringsaktiviteten er også bremset op i USA og Europa

Udviklingen på det danske marked er ikke unik og samme billede ses i USA og Europa. Begge markeder har oplevet en opbremsning i investeringsaktiviteten, men forskellen ligger i hvornår aktiviteten begynder at aftage. Data fra amerikanske Pitchbook viser, at aktiviteten begyndte at falde allerede i første kvartal af 2022 på det amerikanske marked, mens det europæiske marked holdt aktiviteten på 2021-niveau gennem første halvår af 2022, hvorefter investeringsaktiviteten er dalet gennem andet halvår. Fælles for både det danske, europæiske og amerikanske marked er, at aktiviteten specielt i fjerde kvartal var lav og på niveau med årene før 2021.

Investeringer i grønne virksomheder har trodset den generelle opbremsning i markedet

Mens det generelle marked er bremset op, har investeringer i virksomheder med grønne forretningsmodeller og produkter oplevet fremgang. I 2022 blev der foretaget 20 investeringer i grønne virksomheder for et samlet beløb på ca. 1,5 mia. kr. Til sammenligning modtog 20 grønne virksomheder venturefinansiering i 2021, men for samlet set ca. 800 mio. kr. Det er inden for en række vertikaler som foodtech, biotech og mobility, at der investeres i virksomheder med forretningsmodeller eller produkter, som bidrager til den grønne omstilling. De grønne virksomheder er dog også repræsenteret inden for mere klassiske tech-vertikaler, som fx Software-as-a-Service.

Samlet set er området gået fra at være en niche på venturemarkedet til at udgøre 23 pct. af den investerede kapital og 18 pct. af investeringerne i 2022. Der er således ingen tvivl om, at investorerne har fået øjnene op for forretningspotentialet i den grønne omstilling.  

Trods uro fortsat høj fundraising-aktivitet i USA og Europa

Til trods for den generelle uro i markedet viser data fra Pitchbook, at den høje fundraising aktivitet i 2021 er forsat ind i 2022. Der er således blevet rejst kapital til nye venturefonde på niveau med rekordåret 2021. Den store forskel i 2022 – både i USA og Europa – er, at kapitalen er samlet i færre, men større fonde. Den høje fundraising-aktivitet kombineret med tiltagende tilbageholdenhed hos investorerne har bevirket, at mængden af kapital der ligger i fondene og skal ud og arbejde er steget – både i USA og Europa.

Du kan downloade og læse hele analysen lige her.