DA
1. april 2022

Der er masser af kapital til grønne investeringer

image Foto: Credit:

Af: Tue Mantoni, Anders Eldrup og Christian Frigast

Der er masser af kapital til grønne investeringer. Faktisk står investorerne i kø. Sådan har fortællingen lydt i snart nogle år. Og det er da heldigvis også virkeligheden i Danmark og i det meste af den vestlige verden. Fra private til pensionskasser og kapitalfonde er der både vilje og penge.

Men det er ikke hele sandheden. For pengene sidder naturligt mest løst, når der er en vis sikkerhed for gevinst for enden af regnbuen. I hvert fald er det oplevelsen i både EKF Danmarks Eksportkredit, Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond, at når risikoen bliver for stor, eller den grønne idé stadig er på et meget tidligt stadie, så er der brug for et rygstød, som det private marked ikke altid hverken kan eller vil bidrage med.

Det gælder for iværksætteren og smv’eren med den gode, men ufærdige idé, som mangler risikovillig kapital for at kunne udfolde det fulde potentiale. Og det gælder på den helt store klinge, når vi taler om udviklingen og skaleringen af de nye grønne teknologier som Power-to-X og fangst og lagring af CO2. Her er der behov for at kunne håndtere meget store risici og kunne udvælge og udvikle de virksomheder, som Danmark ikke må gå glip af i fremtiden.

Derfor er der brug for Danmarks Eksport- og Investeringsfond, så vi i fællesskab med iværksættere, investorer og virksomheder kan skabe nye danske erhvervssucceser på linje med det danske vindmølleeventyr og den danske robotklynge.

En skarp global konkurrence mellem både stater og virksomheder betyder, at der er brug for at styrke det samlede statslige tilbud til danske vækst- og eksportvirksomheder, så der skabes en mere sammenhængende, grøn og international konkurrencedygtig statslig finansieringsindsats for alle danske virksomheder.

Den nye superfond

Danmarks nye superfond – der vil bestå at de tre statslige fonde, som vi er formænd for – ventes vedtaget af Folketinget inden sommerferien. Den fødes med en styrkelse af kapitalgrundlaget på 6 mia. kr. De 4 mia. kr. skal anvendes til en accelerationsindsats, der skal bidrage til, at flere hurtigt voksende virksomheder fastholdes og videreudvikles i Danmark, mens der indskydes 1,7 mia. kr. til en styrkelse af eksportindsatsen gennem storskala demonstrationsprojekter af ny grøn teknologi. Endelig sættes der penge af til en yderligere smv-indsats.

Det betyder, at vi kan øge forretningsomfanget. Samtidig kan der skabes fælles synergier og et stærkere, samlet værditilbud især målrettet smv’erne. Det vil betyde, at vi kan gøre en endnu større forskel for at understøtte deres vækst og hjælpe dem med at lykkes med vækst, jobskabelse og eksport.

For smv’erne vil det have særlig betydning, at der skabes én indgang, hvor de kan få den rette sparring og få tilbudt de relevante produkter. At have alle ydelser og rådgivning samlet et sted gør det ikke bare nemmere for virksomhederne. Det gør også, at den nye fond kan spille en endnu mere aktiv rolle i at øge virksomhedernes produktivitet og vækst.

Samtidig lægges der vægt på, at den specialiserede service over for eksportvirksomhederne fastholdes, så de kan fortsætte med at øge deres konkurrenceevne og markedsandele til gavn for hele Danmark.

Som formænd er vi naturligvis glade for, at vores lovgivere specifikt peger på, at Danmarks Eksport- og Investeringsfond etableres med det klare mål at fastholde og styrke fondenes nuværende finansieringsindsatser og specialiserede kompetencer. Det er en klar cadeau til alle vores medarbejdere.

Rigere og grønne

Der er imidlertid ingen tvivl om, at den globale konkurrence betyder, at der skal tænkes langsigtet, når det gælder statens rolle. Statslig finansiering er ikke et mål i sig selv. Men opgaven med udvikling og kommercialisering af nye grønne teknologier, og grøn transition af hele erhvervslivet, er så stor, at der er brug for, at vi satser som samfund.

Det sker med en indbygget fare for at tabe penge undervejs, fordi alle nye idéer naturligt ikke kan overleve. Derfor er der brug for, at staten forsikrer, finansierer og udvikler sammen med de danske virksomheder.

Desværre er behovet for en fokuseret dansk indsats på grøn omstilling og uafhængighed af fossile brændsler blevet endnu mere aktualiseret af Ruslands krig i Ukraine. Det handler ikke alene om at levere på klimamålsætningerne på lang sigt, men også om vores egen sikkerhed og forsyningssikkerhed på kort sigt.

Danmarks Eksport- og Investeringsfond er selvfølgelig ikke svaret på alt – men vi har alle forudsætninger for at gøre Danmark rigere og verden grønnere.

Kildehenvisning

Denne artikel blev oprindeligt bragt som en kronik i Børsen d. 1. april 2022