DA
10. november 2022

Nyt ledelseshold i Danmarks Eksport- og Investeringsfond

image Foto: Nyt ledelseshold i Danmarks Eksport- og Investeringsfond

Der er udnævnt et fælles ledelseshold i den nye, fusionerede fond, der skal sikre danske virksomheder risikovillig, statslig finansiering.

Danmarks Eksport- og Investeringsfond etableres som en sammenlægning af EKF Danmarks Eksportkredit, Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond, og fra 1. januar 2023 vil de hidtidige organisationer smelte sammen til én ny, slagkraftig organisation.

Den nye organisation bygger på det bedste fra de hidtidige fonde, og giver danske virksomheder én fælles indgang til risikovillig, statslig finansiering. På den måde kan Danmarks Eksport- og Investeringsfond være med til at gøre Danmark rigere og verden grønnere.

I september udpegede Danmarks Eksport- og Investeringsfonds bestyrelse Peder Lundquist som CEO, og nu tegnes hovedlinjerne i den nye organisation. Det betyder, at ledelsen i Danmarks Eksport- og Investeringsfond fra 1. januar 2023 udgøres af:

  • Peder Lundquist, Chief Executive Officer
  • Michael Zöllner, Chief Commercial Officer SME
  • Peter Boeskov, Chief Commercial Officer Large Corporates
  • Erik Balck Sørensen, Chief Investment Officer
  • Christian Ølgaard, Chief Financial Officer
  • Lisa Lund Holst, Chief Operating Officer
  • Julie Holm Simonsen, Chief People & Organisation Officer
  • Tine Lønborg, Chief Risk & Compliance Officer
  • Morten Lykke, Chief Credit Risk Officer

CEO Peder Lundquist siger om det nye ledelseshold:
"Jeg glæder mig over at kunne sammensætte et ledelseshold i Danmarks Eksport- og Investeringsfond, som består af etablerede profiler med meget specialiseret viden og stærke ledelseskompetencer. Samtidig er det en glæde for mig, at alle tre sammenlagte fonde repræsenteres i den nye fælles ledelse for Danmarks Eksport- og Investeringsfond, så vi sikrer kontinuitet og kan bygge videre på de styrkepositioner, som EKF, Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond har i forvejen. I den kommende tid vil det være vores vigtigste fælles opgave at etablere en ny virksomhed, som gør en forskel for kunderne, og som samtidig er en fantastisk arbejdsplads for vores mange, dygtige medarbejdere."

Udnævnelsen af den nye ledelse i Danmarks Eksport- og Investeringsfond betyder, at en række af de nuværende ledere, der ikke er med i den nye ledelse, og som ikke har ønsket at fortsætte i andre roller, har valgt at søge nye veje.

Det drejer sig om Udlånsdirektør Jens Mølby, Direktør for Strategi & Partnerskaber Jacob Bruun og Direktør for Digitalisering & Analyse Ditte Rude Moncur.

Jacob Hübertz fortsætter i rollen som konstitueret CEO i Vækstfonden indtil fonden nedlægges formelt, hvilket forventes at ske i første halvår 2023, hvorefter han ligeledes fratræder. Kommerciel direktør Thomas Hovard fortsætter i organisationen, og vil fremover få en nøglerolle i arbejdet med storkunder.

"Det er vanskeligt at skulle sige farvel til værdsatte ledere, som hver på deres felt har været vigtige for arbejdspladsen og de gode resultater, der er opnået. Alle har været konstruktive medspillere i en vanskelig fusionsproces, og selvom det nu bliver et farvel, så ønsker jeg dem al mulig held og lykke med deres nye opgaver," siger CEO Peder Lundquist.

Yderligere information kan fås via kommunikationschef i Vækstfonden, Katrine Villarreal Villumsen, mail: kvi@vf.dk, mobil: 3160 5020 eller kommunikationschef i EKF, Kim Bové, mail: kib@ekf.dk, mobil: 2227 3893