DA
6. marts 2024

Fremgang i investeringsaktiviteten på det danske venturemarked i 2023

image Foto: Life Science-industrien trak flest VC-investeringer i 2023. "Det vidner om Danmarks førende position på sundhedsområdet," siger Mads Lacoppidan, VC-Partner og Head of Life Science i EIFO.
Trods tilbagegang på de internationale markeder var der i 2023 fremgang i ventureinvesteringerne i Danmark. Det viser Danmarks Eksport- og Investeringsfonds årlige analyse af venturemarkedet. Særligt Life Science-industrien trækker væksten.

EIFOs årlige analyse af ventureinvesteringer foretaget i Danmark viser, at der i 2023 samlet set blev investeret for 8,8 mia. kr. på det danske venturemarked. Det svarer til en stigning på 24 pct. i forhold til året før.

Væksten på det danske marked fandt sted samtidig med, at der generelt var tilbagegang i investeringsaktiviteten på tværs af det globale, amerikanske og samlede europæiske venturemarked.

Life Science-industrien fyldte mest, primært drevet af Biotech

Med samlede investeringer for 5,3 mia. kr. i 2023 blev mere end 60 pct. af den samlede danske venturekapital investeret inden for Life Science-industrien. Biotech var den klart største vertikal med investeringer for 3,8 mia. kr., hvilket var mere end tre gange over niveauet i 2022. De næststørste vertikaler var Healthtech og Medtech, som hver rejste et samlet beløb på mere end 700 mio. kr. 

I 2023 blev der ligeledes investeret godt 1 mia. kr. fordelt på 19 investeringsrunder i virksomheder, der udvikler AI-baserede produkter eller services, og for 1,4 mia. kr. i grønne virksomheder fordelt på 29 investeringsrunder.

Flere danske investorer, særligt indenfor late-stage og growth-segmenterne

Danske investorer deltog i 78 pct. af investeringsrunderne på det danske venturemarked i 2023. Det var en stigning på syv procentpoint sammenlignet med året før. Det var særligt i de senere venturestadier, at de danske investorer fyldte mere, og det var få store markedsaktører, som primært drev udviklingen, fremgår det af analysen.

Investeringsaktiviteten i 2023 bekræfter, at Danmark i stigende omfang anses som en førende sundhedsnation, hvor både investorer og iværksættere finder det attraktivt at engagere sig selv og hvor økosystemet efterhånden har nået en fornuftig modenhed
— Mads Lacoppidan, Partner og Head of Life Science i EIFO
Danmark er blandt de førende sundhedsnationer

”Hos EIFO arbejder vi for at styrke danske iværksætteres adgang til kapital. Vi hæfter os ved, at det danske marked målt på investeret kapital udviklede sig bedre end sammenlignelige markeder i 2023 på trods af udfordrende markedsvilkår,” siger Mads Lacoppidan, der er VC Partner & Head of Life Science i EIFO.

Han ser fremgangen indenfor Life Science, som et udtryk for, at Danmark er blandt de førende nationer på sundhedsområdet:

”Investeringsaktiviteten i 2023 bekræfter, at Danmark i stigende omfang anses som en førende sundhedsnation, hvor både investorer og iværksættere finder det attraktivt at engagere sig selv og hvor økosystemet efterhånden har nået en fornuftig modenhed,” siger han.

Det samlede investerede beløb i Life Science blev især trukket op af en række større investeringsrunder i virksomhederne Hemab (Biotech), NMD Pharma (Biotech), Corti (Healthtech), Minervax (Biotech) og Acesion Pharma (Biotech).

Styrket Life Science-klynge vil tiltrække mere kapital

”Vi er i Danmark begunstiget af stærke universiteter, som løbende genererer forskning af meget høj kvalitet. I kombination med indsatserne fra en lang række aktører – heriblandt Bio Innovation Institute og Copenhagen HealthTech Hub – ser vi tegn på, at den danske sundhedsklynge vil styrkes yderligere i årene der kommer. Det vil forhåbentligt være med til at tiltrække yderligere kapital og placere Danmark helt fremme i feltet blandt de bedste, når det kommer til udviklingen af virksomheder og produkter indenfor sundhed.”

Også fremgang for andre brancher

Udover Life Science-vertikalerne havde bl.a. Robotics & Drones, CleanTech og AgTech fremgang i 2023 sammenlignet med 2022. Udviklingen indenfor Robotics & Drones kan bl.a. skyldes et øget fokus på dual-use teknologier, der både kan anvendes i civile og forsvars- og sikkerhedsmæssige sammenhænge. Til gengæld er investeringsaktiviteten gået tilbage indenfor især FinTech og SaaS/Enterprise solutions.

Vi er i Danmark begunstiget af stærke universiteter, som løbende genererer forskning af meget høj kvalitet. I kombination med indsatserne fra en lang række aktører – heriblandt Bio Innovation Institute og Copenhagen HealthTech Hub – ser vi tegn på, at den danske sundhedsklynge vil styrkes yderligere i årene der kommer.
— Mads Lacoppidan, Partner og Head of Life Science i EIFO

 

Fakta om EIFOs ventureanalyse:

EIFOs Ventureanalyse stiller skarpt på aktiviteten på det danske venturemarked i 2023 og undersøger fordelingen af ventureinvesteringer på tværs af vertikaler med særligt fokus på Life Science-industrien, kunstig intelligens og grønne investeringer. Derudover undersøger analysen investor-sammensætningen på det danske marked og beskriver udviklingen inden for dansk og international fundraising og tilgængelig venturekapital.

Se analysen her