DA
30. marts 2023

Første Power-to-X finansiering fra EIFO til Topsoe

image Foto: Topsoe. Visualisering af fabrik
Danmarks Eksport– og Investeringsfond har netop underskrevet en aftale om finansieringen af Topsoe’s første fabrik, der skal levere elektrolyseenheder til Power-to-X. Fabrikken bliver bygget i Herning, og garantien fra EIFO lyder på 333 mio. kr.

Topsoe og EKF, nu EIFO, har gennem årene haft et tæt samarbejde, og EIFO har tidligere deltaget i flere transaktioner for Topsoe og deres kunder inden for blandt andet den kemiske industri.

Dialogen er intensiveret i løbet af de seneste 18 måneder sideløbende med, at Topsoe har udviklet sine løsninger inden for grøn energiteknologi inklusive Power-to-X.

Parallelt med Topsoe’s beslutning om etablering af produktion af deres SOEC (Solid Oxide Electrolysis Cell) elektrolyseenheder i Herning, har EIFO i dialog med Topsoe arbejdet med finansiering af den betydelige investering. Foruden at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark, træder Topsoe længere ind i Power-to-X værdikæden, hvor de allerede står stærkt.

Men vores nye og forbedrede Power-to-X og CCUS-indsats sender et stærkt signal til markedet
— Peder Lundquist

Elektrolyseenhederne vil primært gå til eksportmarkederne og indgå i Power-to-X projekter. Fabrikken forventes at være fuldt funktionsdygtig i 2025 med en årlig kapacitet på 500 MW elektrolyseenheder med flere projekter på vej.

Godt match

Projektet i Herning passer også godt i EIFO´s strategi om at finansiere den grønne omstilling og derved gøre Danmark rigere og verden grønnere.

”EIFO har årelang erfaring i at støtte den grønne omstilling og projekter inden for vedvarende energi, især inden for vind. Men vores nye og forbedrede Power-to-X & CCUS-indsats sender et stærkt signal til markedet om vores støtte til næste fase af den grønne energiomstilling. Her er Topsoe og finansieringen af den første SOEC-fabrik et vigtigt, første skridt,” siger CEO for EIFO, Peder Lundquist.

Det glæder man sig over hos Topsoe.

”Power-to-X er helt afgørende for, at vi kan levere fremtidens grønne brændstoffer og løsninger til at reducere industriens CO2-aftryk. Hos Topsoe tager vi et stort skridt med fabrikken i Herning, som både bidrager til energitransitionen, men også giver arbejdspladser og vækst i Danmark. Vi er meget tilfredse med at samarbejde med EIFO om finansieringen,” siger Kim Hedegaard, CEO for Topsoe’s Power-to-X division.

Transaktionen sker i samarbejde med Nordea Bank og SEB.

Faktaboks

Fabrikken i Herning vil producere SOEC elektrolyseenheder, der bruges til at splitte vandmolekyler (H2O) op i hydrogen/brint (H2) og oxygen (O2). Bruges vedvarende energi til at drive processen, vil den producerede, grønne brint indgå som en del af den grønne omstilling, herunder ved at erstatte konventionelt produceret brint, der har et betydeligt CO2-aftryk. Fabrikken får i første omgang en kapacitet på 500 MW, men Topsoe har en option på at kunne udvide fabrikken til 5 GW.