DA
5. april 2024

EIFO tjener 1 mia. kr. i sit første år

EIFOs første årsrapport viser en indtjening på lidt over 1 mia. kr. samt et solidt samfundsbidrag.

2023 var præget af forandringer for Danmarks Eksport- og Investeringsfond, EIFO. Både på de indre og ydre linjer. Året blev som 2022 også et år med krige og kriser. Både den fortsatte krig i Ukraine samt fortsat usikkerhed i verden, politisk såvel som økonomisk, om end i mindre grad end i 2022.

Det må siges at være et samlet set tilfredsstillende resultat, hvor vi både kan betale udbytte til vores ejer, levere et solidt samfundsbidrag og samtidig sætte en god portion penge ind på bogen
— Peder Lundquist, CEO i EIFO

I EIFOs første årsrapport kan vi præsentere et samlet set tilfredsstillende resultat på lidt over 1 mia. kr. Resultatet er også en afspejling af, at sammenlægningen af EKF Danmarks Eksportkredit, Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond, i Danmarks Eksport- og Investeringsfond, EIFO, nu er en realitet og er kommet godt fra start.

Tilfredsstillende resultat

”Det må siges at være et samlet set tilfredsstillende resultat, hvor vi både kan betale udbytte til vores ejer, levere et solidt samfundsbidrag og samtidig sætte en god portion penge ind på bogen, som kan skabe endnu mere aktivitet i fremtiden. At det så til gengæld er gået under forventning på investeringsområdet, det får vi set på. Jeg er særligt tilfreds med, at vi i 2023 også har formået at yde nye lån og garantier for i alt 26 mia. kr., så vi har sat et solidt fingeraftryk på markederne både i Danmark og ude i verden,” siger CEO i EIFO, Peder Lundquist og tilføjer:

”Ser vi i helikopterperspektiv er vi lykkedes med at komme meget langt med etableringen af den nye fond samtidig med, vi har fastholdt fokus på vores kunder, forretningen og har leveret et solidt resultat. Det er den balance, vi har haft som mål at ramme,” siger Peder Lundquist og fortsætter:

”Som statsejet fond er en af vores vigtige opgaver at bidrage til at skabe værdiskabelse og innovation. Det gjaldt i de tidligere tre fonde, og det gælder også i EIFO. Her er særligt det grønne område og samfundsforandrende teknologier helt centralt. EIFO har i 2023 også sat et solidt aftryk som løftestang for risikovillig og tålmodig kapital til innovation og udvikling,” siger Peder Lundquist.

EIFOs betydning for Danmark

EIFOs samfundsbidrag sker bl.a. via samarbejdsvirksomhedernes jobskabelse og fastholdelsen heraf, bidrag til BNP og skattebetaling samt fortrængning af CO2.

Som statsejet fond er en af vores vigtige opgaver at bidrage til at skabe værdiskabelse og innovation
— Peder Lundquist, CEO i EIFO

I 2023 fastholdt eller skabte EIFO 19.200 job, bistod med et BNP-bidrag på 20,5 mia. kr., bidrog med 44,8 mia. kr. til omsætningen i danske virksomheder, bidrog med et skattebidrag på i alt 7,5 mia. kr. samt var med til at fortrænge 23,1 mio. tons CO2 over projekternes samlede levetid.

Strategierne for forretningsområderne kom også på plads, og EIFO blev i 2023 desuden tildelt en række nye, vigtige opgaver, som rummer store perspektiver både for EIFO og Danmark.

Blandt de væsentligste er en Ukrainefacilitet, som skal understøtte danske virksomheders mulighed for at bidrage til genopbygningen af Ukraine, etablering af en ny, europæisk kvantefond med base i Danmark samt en grøn investeringsstøtteordning til produktionsfaciliteter inden for vind og elektrolysatorer.

Yderligere oplysninger kan fås via presseansvarlig Ina Bjerregaard-Castenborg, mail: ibc@eifo.dk eller på telefon 2065 2114

Find årsrapporten fra EIFO 2023 her