DA / EN
7. februar 2023

765 km langt kabel skal optimere anvendelsen af vedvarende energi i Danmark og Storbritannien

image Foto: Søkabel bliver trukket i land på Vestkysten. Foto: Viking Link

EKF, som nu er en del af Danmarks Eksport - og Investeringsfond, deltager i finansieringen af ny el-forbindelse mellem Danmark og Storbritannien, der skal transportere elektricitet svarende til 1,4 mio. husstandes årlige elforbrug. El-forbindelsen vil give en mere effektiv udnyttelse af vedvarende energi, adgang til bæredygtig energiforsyning og øget forsyningssikkerhed.

Viking Link er navnet på den 765 km lange transmissionslinje mellem Danmark og Storbritannien, som EKF har bidraget til finansieringen af sammen med BNP Paribas og en række andre eksportkreditinstitutter. Den nye transmissionslinje danner forbindelse mellem højspændingsstationen Revsing i det sydlige Jylland og Bicker Fen i Lincolnshire i England. Den har en kapacitet på 1.400 MW baseret på jævnstrøm (HVDC) mellem det britiske og danske el-transmissionssystem.

”Det er et virkelig spændende projekt, især i disse tider, hvor forsyningssikkerhed er endnu mere vigtigt end tidligere, siger Thomas Hovard,” CCO i EKF.

Projektet indebærer opsætning af transformerstationer samt omformerstationer i hvert land. Desuden lægges der sø- og landkabler mellem de to omformerstationer. Alle land - og søkabler på forbindelsen graves ned, og der er dermed ingen kabler, der er forbundet via tårn.


Omformerstation i Revsing ved Vejen i Sydjylland. Foto: Viking Link

Delt ejerskab

Viking Link-projektet er blevet udviklet af danske Energinet og britiske National Grid og ejes ligeligt mellem de to parter. Lånet har BNP Paribas som agentbank.

“Efter vellykket financial close i 2020 på et ”Green Loan” afdækket af SACE og Euler Hermes til National Grid ifm. Viking Link-projektet, er vi stolte over at have etableret yderligere finansiering til projektet ved at være agent på et EKF-garanteret ”Green Loan” med National Grid som låntager. Sammen med en anden nordisk ECA-facilitet, fuldender EKF-faciliteten pakken af omkostningseffektive finansieringsløsninger, der er struktureret af BNP Paribas og ECA'erne, der supporterer denne cross-boarder infrastruktur, som er endnu mere strategisk vigtig end nogensinde for den grønne omstilling i Europa. Særligt i lyset af de udfordringer, som vores kontinent står over for,” siger Yasser Henda, BNP Paribas’ Global Head of Export Finance.

I Danmark betyder Viking Link, at vindkraftens værdi forøges, eftersom forbindelsen giver bedre muligheder for at handle el på tværs af grænserne og dermed udvider markedet for dansk vindenergi. Derudover vil forbindelsen også bidrage til lavere engrospriser på el i Storbritannien. Forbindelsen vil således være en samfundsøkonomisk fordel for både Danmark og Storbritannien.

Projektet er i øvrigt på EU’s prioriterede PCI-liste over vigtige infrastrukturprojekter, der bidrager til sammenkoblingen af de europæiske elnet, de såkaldte ”Projects of Common Interest”.

Kort fra Viking Link

Forbindelsen består af disse hovedkomponenter

Nordsøen

- 625 km søkabler baseret på jævnstrøm (HVDC) mellem Storbritannien og Danmark. Søkablerne bliver gravet eller spulet ned i havbunden.

Danmark

- Landkabel (75 km) baseret på jævnstrøm (HVDC) fra kysten i det vestlige Danmark til den nuværende 400 kV station i Revsing nær Vejen.
- Omformerstation i Revsing, der ændrer strømmen mellem jævnstrøm og vekselstrøm.
- Nyt udstyr på den eksisterende 400 kV station i Revsing.

Storbritannien

- Landkabel (65 km) baseret på jævnstrøm (HVDC) fra den engelske kyst til en omformerstation.
- Omformerstation, der ændrer strømmen mellem jævnstrøm og vekselstrøm.
- Landkabel baseret på vekselstrøm (HVAC) fra omformerstationen til National Grids eksisterende transformerstation i Bicker Fen i Lincolnshire.
- Nyt udstyr på den eksisterende transformerstation.

Det samlede projekt er på EUR 1,6 mia., men det er udelukkende National Grids andel af projektet, der finansieres.

Finansieringen er struktureret af BNP Paribas som ledende arrangør med deltagelse af en række europæiske eksportkreditinstitutter. Herunder SACE fra Italien, Euler Hermes fra Tyskland, EKN og SEK fra Sverige samt EKF. Finansieringen kategoriseres som et Green Loan i overensstemmelse med de internationalt opstillede principper.

Der er danske leverancer til Viking Link-projektet fra en lang række danske eksportører.

Anlægsarbejdet på projektet skrider planmæssigt fremad og forventes færdiggjort i løbet af 2023, så der kan foretages endelige tests og idriftsættelse af projektet i december 2023.