DA
2. juli 2024

2309 aktive Business Angels i Danmark

image Foto: Danmarkskortet viser fordelingen af Business Angels mellem regionerne. Tallet i parentes er befolkningsfordelingen.
Der findes 2309 aktive Business Angels i Danmark. Det viser en ny analyse fra Danmarks Eksport- og Investeringsfond, EIFO.

Business Angels er vigtige aktører i økosystemet, da de er med til at forme fremtidens virksomheder gennem deres ekspertise, indsigt i markedet og investerede kapital.

Derfor har Danmarks Eksport og Investeringsfond, EIFO, kortlagt det danske landskab af aktive Business Angels.

Ved bl.a. at analysere deres aktiviteter og porteføljeselskaber har EIFO opdateret billedet af det danske økosystem for Business Angels og de tendenser, der karakteriserer deres investeringer.

Læs analysen Business Angels i Danmark - Status 2024.

Analysens konklusioner:

2309 Business Angels har investeret i danske selskaber de seneste fem år
Tilsammen har aktive Business Angels investeret i godt 4700 forskellige selskaber, der beskæftiger ca. 58.000 medarbejdere.

De fleste Business Angels har en lille portefølje bestående af relativt små selskaber
Flertallet af aktive Business Angels har en portefølje på to selskaber, og de fleste af selskaberne beskæftiger højst fire ansatte.

Der er en ulige kønsfordeling mellem danske Business Angels
Kun knapt hver 10. aktive Business Angel er en kvinde.

De danske Business Angels investerer lokalt
Flertallet (43 pct.) af de danske Business Angels er bosat i hovedstadsregionen. Region Midtjylland har næstflest. Herefter følger Region Syddanmark, Nordjylland og Sjælland.
Fordelingen af Business Angels’ porteføljeselskaber afspejler, at de i høj grad fokuserer på investeringer i deres nærområder.

EIFO giver Business Angels flere muskler

EIFO samarbejder med en række Business Angels og giver dem mulighed for at få sin investering i en startup suppleret med et lån på investeringer fra 250.000 kr. op til 3 mio. kr.

Gennem disse matching-lån er EIFO med til at tage en risiko i de tidlige selskaber, en Business Angel investerer i. Låneordningen giver Business Angels og iværksættervirksomheden flere muskler til at tackle udviklingsrejsen.

EIFO tilbyder også Business Angels mulighed for videndeling, netværk og sparring om aktuelle emner, f.eks. hvordan grøn omstilling og diversitet er god forretning.

Vil du som Business Angel samarbejde med EIFO?

Den enkelte Business Angel skal være godkendt af EIFO til at benytte ordningen. Det kan du også blive. Læs mere om ordningen her.

Hvad er en Business Angel?

En Business Angel er en privat person, som investerer direkte i unoterede selskaber i de tidlige stadier, hvormed vedkommende bliver medejer af virksomheden.

Investeringerne har den fordel for unge iværksættervirksomheder, at de – udover at tilføre kapital til selskabets vækstrejse – også giver adgang til forretningserfaring, da Business Angels typisk har en aktiv involvering i selskabet.

Læs mere om EIFOs tilbud til Business Angels.