DA / EN

Åbenhed om EIFOs finansiering til eksportforretninger

Fra medio 2010 til udgangen af 2022 offentliggjorde EKF Danmarks Eksportkredit udvalgte informationer om enkeltforretninger i overensstemmelse med EKF's daværende åbenhedspolitik.

Den praksis videreføres i EIFO-regi fra 1/1 2023 og frem - i første omgang for samme typer forretninger som hidtil: finansieringer til udenlandske købere, visse forsikringsydelser på internationale forretninger og rembursgarantier udstedt til banker.

Vi opretholder fuld diskretion om alle kunde- og forretningsforhold i 60 dage, efter at vi har udstedt en endelig garanti. Det sikrer den rette balance mellem kundernes behov for fortrolighed og offentlighedens mulighed for at følge med i vores forretninger.

EIFOs finansiering til eksportforretninger