DA / EN

Låne- og garantiordning til genopbygning af Ukraine

image Foto
Erhvervsindsatser under Ukraine-faciliteten

Krigen i Ukraine har medført et bredt behov for genopbygning. Ukraine har på den baggrund efterspurgt løsninger fra danske virksomheder til brug for genopbygningen samt en mere generel genopbygning af kommercielle bånd mellem dansk og ukrainsk erhvervsliv for at styrke Ukraines økonomi og erhvervsliv. Som et led i Ukrainefonden blev der i marts 2023 derfor etableret EIFOs Ukraine-facilitet, som er en låne- og garantiordning med en kapacitet på 1 milliard kr. Faciliteten gør det muligt at yde langsigtede lån og garantier til dansk eksport og investeringer i Ukraine.

Generelle spørgsmål og svar

Her har vi samlet en række ofte stillede spørgsmål og svar om Ukraine-faciliteten.

Hvem kan ansøge?

Danske eksportører kan søge om lån og garantier fra Ukraine-faciliteten.  

Hvilke finansielle løsninger tilbyder I?

EIFOs Ukraine-facilitet tilbyder følgende finansielle løsninger:

  • Finansiering til ukrainske købere - enten som direkte EIFO udlån eller som 100% risiko-afdækning af bankers og danske eksportørers udlån og kredit. Derudover tilbyder EIFO tilskud, der dækker op til 40% af finansieringsbehovet for offentlige købere.
  • Risikoafdækning af danske eksportørers investeringer eller risici i forbindelse med indgåede kontrakter.
Hvordan udvælges projekter til finansiering?

For at kvalificere sig til finansiering fra Ukraine-faciliteten skal involverede parter og projektet generelt opfylde følgende kriterier:

  • Køberen skal være en ukrainsk offentlig eller privat modpart.   
  • Projektet skal falde ind under EIFOs Ukraine-facilitetens formål. For projekter med private ukrainske modparter  finansierer faciliteten projekter som, bidrager til økonomisk udvikling i Ukraine. For projekter med offentlige ukrainske modparter finansieres projekter som understøtter kritisk infrastruktur i bred forstand, bl.a. inden for energi-, vand-, sanitets-, bolig- og transportsektoren.
  • Alle finansierede projekter skal indeholde et element af dansk-økonomisk interesse på minimum 30% af finansieringsbeløbet.
  • Køberens egenkapital skal være mindst tre gange lånebeløbet.
  • Køberen skal kunne fremvise reviderede regnskaber for de sidste fem år.
  • Låntager eller garant og projektet skal leve op til EIFOs øvrige politik ift. corporate responsibility, skattepolitik mv., der tages dog hensyn til den operationelle kontekst i Ukraine.

Af forretningsmulighederne som opfylder ovenstående kriterier udvælges projekterne ud fra en række screeningskriterier, herunder projekts modenhed, d projektets dansk-økonomisk interesse, køberens samhandelserfaring med OECD-lande, risici forbundet med transaktionen samt risiko for krigsskader.

Hvilken valuta tilbyder I?

Lån og garantier udstedes i EUR eller DKK (USD kan tilbydes i særlige tilfælde, hvor andre sanktionsregler gælder).

Hvornår kan jeg indsende en ansøgning om finansiering?

EIFO vurderer løbende indkomne henvendelser for at afgøre, om de falder indenfor ordningens rammer, og om der er finansielle midler tilgængelige for at indlede dialog om potentiel finansiering.

Hvilke projekter har ordningen allerede finansieret?

På grund af fortrolighed kan EIFO ikke offentliggøre specifikke detaljer om finansierede projekter. Vi stræber efter at være transparente og imødekommende i vores kommunikation og opfordrer interesserede parter til at kontakte os for mere information.

Bekendtgørelse

For generelle vilkår og betingelser, se venligst bekendtgørelsen.

Yderligere information

For yderligere information, se venligst EIFOs brochure om Ukraine-faciliteten på engelsk eller ukrainsk.

Kontakt

Kåre Stamer Andreasen, Finance Director / Counsellor at Embassy of Denmark to Ukraine