DA / EN

Vi gør Danmark rigere og verden grønnere

EIFO er med til at udvikle de virksomheder, som Danmark ikke må gå glip af. Og vi er med til at finansiere de eksportordrer, som Danmark ikke kan undvære. 

image Foto: Shutterstock

Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO) er danske virksomheders fælles indgang til statslig finansiering. 

Vi får ideer til at gro og virksomheder til at vokse. Gennem risikovillig finansiering og investering samarbejder vi med virksomheder i hele Danmark om bæredygtig vækst og grøn omstilling. 

Det gør vi for, at Danmark kan blive rigere og verden grønnere. Vi tror på, at grøn omstilling og god forretning går hånd i hånd.  

Hjælp på alle stadier

Vi hjælper danske virksomheder i alle stadier af deres udvikling. Det gælder alt fra iværksætteren og SMV'en, der mangler kapital for at kunne udfolde deres fulde potentiale til eksportvirksomheden, der skal erobre nye eller usikre markeder.

Langsigtet investor

Som statens eksport- og investeringsfond træder vi til der, hvor det private marked tøver. Det gælder ideer, nye markeder og udvikling af innovative teknologier. Vi er en langsigtet investor, der kan satse på den lille startup, som – i tæt samarbejde med markedet og økosystemet – skal spire og vokse sig levedygtig.

Vi skal være med til at udvikle, skalere og accelerere de danske løsninger, der kan blive fremtidens erhvervssucceser.

Fundament for grøn teknologi

Og vi skal skabe fundamentet for udviklingen at nye grønne teknologier, så danske virksomheder kan fastholde og udvide deres førerposition inden for grøn omstilling.

Vores mål er at skabe værdi for danske virksomheder og dermed Danmark. Vi skal bidrage til, at vi i Danmark kan realisere vores klimamål. Og vi skal være med til at skabe og fastholde bæredygtig vækst og danske arbejdspladser.

Styrken fra tre fonde

Danmarks Eksport- og Investeringsfond er en fusion af de tre tidligere statslige fonde – Vækstfonden, Danmarks Grønne Investeringsfond og EKF Danmarks Eksportkredit. Vi bygger videre på den viden og de kompetencer, som hver af fondene har opbygget gennem en årrække.