Bestyrelsen

Bestyrelsen er udpeget af erhvervsministeren frem til 30. juni 2024.

 

Ud af de 12 politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer indgår fire desuden i bestyrelsen for EKF Danmarks Eksportkredit og fire andre i bestyrelsen for Vækstfonden. I tillæg hertil vil et antal medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer indgå fra 1. januar 2023.

Torben Möger Pedersen
Torben Möger Pedersen
Formand for Danmarks Eksport- og Investeringsfond
Bo Foged
Bo Foged
Næstformand for Danmarks Eksport- og Investeringsfond
Dorrit Vanglo
Dorrit Vanglo
Næstformand i Danmarks Eksport- og Investeringsfond og EKF Danmarks Eksportkredit
Jesper Buch
Jesper Buch
Bestyrelsesmedlem i Danmarks Eksport- og Investeringsfond og Vækstfonden
Christian Frigast
Christian Frigast
Bestyrelsesmedlem i Danmarks Eksport- og Investeringsfond og formand for EKF Danmarks Eksportkredit
Esben Gadsbøll
Esben Gadsbøll
Bestyrelsesmedlem i Danmarks Eksport- og Investeringsfond og næstformand i Vækstfonden
Jørgen Høholt
Jørgen Høholt
Bestyrelsesmedlem i Danmarks Eksport- og Investeringsfond og EKF Danmarks Eksportkredit
Martin Rossen
Martin Rossen
Bestyrelsesmedlem i Danmarks Eksport- og Investeringsfond
Jan Bisgaard Sørensen
Jan Bisgaard Sørensen
Bestyrelsesmedlem i Danmarks Eksport- og Investeringsfond og Vækstfonden
Anne Mette Toftegaard
Anne Mette Toftegaard
Bestyrelsesmedlem i Danmarks Eksport- og Investeringsfond og EKF Danmarks Eksportkredit
Camilla Ley Valentin
Camilla Ley Valentin
Bestyrelsesmedlem i Danmarks Eksport- og Investeringsfond og forperson i Vækstfonden
Mia Wagner
Mia Wagner
Bestyrelsesmedlem i Danmarks Eksport- og Investeringsfond